อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข (2011)

วันคืนล่วงไป ๆ บัดนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความรักเสมอตนไม่มี” เราต้องรู้จักรักและเมตตาแก่ตัวเองก่อนที่จะรักคนอื่น ถ้าใครทำได้ ชีวิตก็มีหวังทีจะมีความสุขได้ รู้จักเมตตาแก่ตัวเอง รักตัวเอง ไม่ใช้เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ คิดเอาเปรียบผู้อื่น เมตตาแก่ตัวเองหมายถึงทำจิตใจของตัวเองให้มีความสุขได้ในทุกสถานการณ์ ชีวิตของเรามีปัญหาเกิดขึ้นมากมาย เราต้องรู้จักทำจิตใจให้หนักแน่น รักษากำลังใจ รักษาความสุขใจในทุกสถานการณ์ ผู้นั้นถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้จักเมตตาแกตัวเอง เพื่อที่จะมีเมตตาแก่ตัวเองนั้นเราต้องฝึกจิตใจ ทำความรู้สึกว่าอยู่คนเดียวในโลก ก็คือหยุดคิดเรืองอดีต เรื่องอนาคต หยุดคิดถึงสิ่งภายนอก บุคคลภายนอก หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ มีสติสัมปชัญญะ มีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายและใจของเรา เมื่อทำใจสงบได้ เราก็เริ่มจะมีความรู้สึกตัวชัดเจนในการคิด การพูด การกระทำ หายใจเข้า หายใจออก รู้สึกตัวชัดเจน เหตุที่ทำให้จิตใจไม่อยู่กับปัจจุบันเกิดขึ้นจากความไม่สบายใจ เราต้องพิจารณาดูว่าความไม่สบายใจนี้คือข้าศึกศัตรูของเรา เมื่อไม่สบายใจเราก็ต้องคิดหาทางว่าจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อปล่อยวางความไม่สบายใจนี้ได้

เปรียบเทียบเหมือนเมื่อเราต้องการน้ำ แต่ไม่มีน้ำ มีแต่น้ำแข็ง เราก็ยังรู้สึกดีใจได้ เพราะน้ำกับน้ำแข็งเป็นสิ่งเดียวกัน เราก็หาทางละลายน้ำแข็งให้กลายเป็นน้ำโดยใช้ความร้อน เปรียบเหมือนน้ำกับน้ำแข็งคือสิ่งเดียวกัน สบายใจและไม่สบายใจนี้เกิดขึ้นที่เดียวกัน คือที่จิตใจ เมื่อไม่สบายใจเกิดขึ้นเราก็ต้องหาวิธีเราก็ต้องหาวิธีว่าทำอย่างไรถึงจะละลายความไม่สบายใจออกไปได้ เมื่อเกิดความไม่สบายใจแล้ว เราก็หาความรู้สึกอบอุ่น ความรู้สึกดี ความรู้สึกปีติสุข ละลายความไม่สบายใจออกเหลือแต่ความสบายใจ (น.28-30)

อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข

อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข / 2011 / Book / Religion / Country: Thailand / Language: Thai / 48 pages / 10-17.07.55 / B+ / YES!
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก. อยู่กับปัจจุบัน ชีวิตเป็นสุข. พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มูลนิธิมายา โคตมี, 2554.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s