วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554 (2011)

– อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ: วาทกรรมที่เลือนรางของจอมพล ป.
– นัยยะทางการเมืองของถนนพหลโยธินบนพื้นที่บางเขน
– การเขียนประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 กับสถานะของประเทศไทย
– การศึกษาความเปลี่ยนแปลงด้านแนวคิดเกี่ยวกับการสืบทอดเอกลักษณ์ของคนมอญในจังหวัดราชบุรี: กรณีศึกษา ชุมชนมอญบ้านม่วง อ.บ้านโป่ง
– วิถีวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายของชุมชนคลองบางหลวง: บริเวณป้อมวิไชยประสิทธิ์ถึงชุมชนแขกเจ้าเซ็น ตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2 – ปัจจุบัน
– The Nigger Blackman music: ประวัติศาสตร์ดนตรีแจ๊สของคนผิวสีในอเมริกา
– บันทึกเทปงานสัมมนาในรายวิชาประวัติศาสตร์ความคิดทางการเมืองไทย เรื่อง สังคมนิยมในประเทศไทย
– แนะนำหนังสือ: ย่อโลกทุนนิยม

KU History Club Journal / 2011 / Journal / History / Country: Thailand / Language: Thai / 166 pages / 31.10.55 / C+ / NO!
ณัฐพล เมฆโสภณ (บรรณาธิการ). วารสารชุมนุมประวัติศาสตร์ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ: ชุมนุมประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2554.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s