วิพากษ์ว้าก (2011)

หนังสือเล่มนี้ทำให้รูประวัติการรับน้อง ประชุมเชียร์ การว้าก ตั้งแต่จุดกำเนิดสมัยสหรัฐอเมริกาเข้ามาตั้งอาณานิคมในฟิลิปปินส์ ก่อนจะเข้ามาสู่ไทยผ่านทางนักศึกษาสาขาเกษตรที่ไปเรียนต่อที่นั่น อีกด้านหนึ่งการรับน้องในไทยเริ่มจากการแข่งขันกีฬาฟุตบอลระหว่าคณธแพทยศาสตร์ศิริราช พ.ศ. 2474 และมหาวิทยาลัยเกษตร แม่โจ้ ที่ปรากฏการรับน้องแบบ SOTUS เป็นแห่งแรก ที่น่าสนใจคือ การรับน้องมีเพียงบางประเทศเท่านั้น ไดแก่ USA CAN PHI MAL IND SRI BRA. ผ่านการนำเสนอออกมาทั้งหมด 11 บท + ภาคผนวก ดังนี้..

1. ประชุมเชียร์คืออะไร?
2. ประวัติศาสตร์การรับน้องในประเทศไทย
3. ประสบการณ์ในการรับน้องและการประชุมเชียร์
4. ประชุมเชียร์ ระบบอำนาจนิยม?
5. รุ่น คืออะไร ได้อะไร?
6. ข้ออ้างของผู้นิยมโซตัส กับความเป็นจริง
7. วิวาทะ SOTUS บนโลกไซเบอร์
8. วิวาทะ SOTUS บนโลกไซเบอร์ (anti-sotus.blogspot.com)
9. การรับร้องในต่างประเทศ
10. ปฏิรูประบบรับน้อง สร้าง SOTUS ใหม่ ชาติไทยเจริญ
11. พิมพ์เขียว แนวทางปฏิบัติการปฏิรูประบบรับน้อง (บทนี้ดูฝันมาก ๆ เลย)
ภาคผนวก: พระบรมราโชวาทของในหลวงเรื่องการรับน้อง (ฉบับเต็ม)

Bannagorn Jantaratin (Puk) ผู้เขียน เกิดปี 1990 เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผม เรียนคณะเดียวกัน (คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) แต่คนละภาควิชา (พุกเรียนรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ผม-ประวัติศาสตร์) ทว่ารู้จัก/เจอกันบ่อย ๆ เขาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในกลุ่ม ‘เสรีเกษตร’ รวมถึงอยู่เบื้องหลังการจัดประชุม สัมมนาวิชาการสำคัญ ๆ หลายงาน เช่น ‘เครื่องแบบนิสิต: วินัยหรือเสรีภาพ?’ เป็นต้น ทั้งนี้งานเขียนของเขาเป็นลักษณะการรวบรวมข้อมูลจากสื่อประเภทต่าง ๆ หลายแหล่งที่มา เสริมด้วยมุมมอง ความเห็นส่วนตัวในบริบทนักศึกษามหาวิทยาลัยที่เขากำลังศึกษา ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการรับน้อง ระบบโซตัสเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ จึงเป็นเหตุให้มีตอนหนึ่ง พุกเล่าถึงประสบการณ์การรับน้องสมัยเข้าปี 1 โดยแทนตัวเป็นบุคคลที่ 1เลยทีเดียว สรุป..เป็นหนังสือที่ทำให้ผมมีความรู้และเข้าใจเรื่องการรับน้องมากขึ้น(นิดนึง)ครับ

SOTUS Criticize / 2011 / Book / Documentary / Country: Thailand / Language: Thai / 358 pages / -.11.55 / B / YES!
นายชาติสังคม (เขียนและรวบรวม). วิพากษ์ว้าก. กรุงเทพฯ: ศยาม, 2554.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s