แนะนำสังเวชนียสถาน 4 ตำบล (2012*)

ไม่ชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่เล่าประวัติพระพุทธเจ้าและพุทธสาวกที่เคยร่ำเรียนมานซะยาวยืดจนบดบังเนื้อหาที่เป็นแก่นจริง ๆ ของหนังสือว่าด้วยการ แนะนำสังเวชนียสถาน 4 ตำบล น่ะครับ.. โดยรวมพอใจระดับกลาง ๆ เพราะนอกจากจะได้เห็นภาพจริง ๆ ของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนา พาลให้เกิดศรัทธาแล้ว ยังได้ความรู้เพิ่มเติมถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละสถานที่แบบลงรายละเอียด + พุทธประวัติสมัยพุทธกาลที่กล่าวมาในข้างต้นด้วย…

ที่รู้ ๆ คือต้องขอชื่นชมพระเจ้าอโศกมหาราช ผู้ปักเสาศิลาลง ณ พุทธศาสนสถานสำคัญทั้ง 4 ถ้าไม่ได้ท่านเราคงไม่มีวันรู้ว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้อยู่ที่ไหน หรืออาจไม่เชื่อว่าพระพุทธศาสนา หรือเรื่องราวพุทธประวัติที่เล่าต่อกันมานั้นเป็นเรื่องจริงและเคยเกิดขึ้นจริง (สามารถพิสูจน์ได้) ก็เป็นได้ ถ้าถามว่าเราพุทธศษสนิกชนจำเป็นต้องไปนมัสการไหม? ก็ขอตอบว่า สำหรับผู้มีกำลังทรัพย์ เพราะขณะชาวอิสลามก็ไปเมกกะ, ซาอุดีอาระเบีย คริสต์ไปเยรูซาเล็ม, อิสราเอล พุทธเราก็อินเดีย, เนปาล ซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บังคับ เพียงแค่กว่าวไว้ในพระไตรปิฎกว่า

อานนท์ ชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งจาริกไปยังเจดีย์ [สังเวชนียสถาน] จักมีจิตเลื่อมใสตายไป ชนเหล่านั้นทั้งหมดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ (พุทธพจน์ปรากฏในพระไตรปิฎก(ฉบับมหาจุฬา) เล่มที่ 10 หน้า 150-151 ข้อ 202)

ผู้ที่ไปนมัสการ กลับมาจะเกิดความเลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น เนื่องด้วยเห็นว่า พระพุทธศาสนา เป็นของจริง พิสูจน์ได้ (พิเศษ! คำกล่าวบูชาสถานที่ต่าง ๆ ท้ายเล่ม)

Introducing the 4 Holy Places of Buddhism / 2012 / Book / Documentary, Religion / Country: Thailand / Language: Thai / 102 pages / 04.11.55 / C+ / YES!
กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม. แนะนำสังเวชนียสถาน 4 ตำบล. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: กองทุนส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา, 2555.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s