ใช้ทุกข์ดับทุกข์ (2009)

หนังสือเล่มเล็กไซส์กะทัดรัดเล่มนี้ พูดถึงการปฏิบัติธรรมหลักสูตรสติปัฏฐาน 4 โดยพระอาจารย์มานพ อุปสโม ที่ผมได้มีโอกาสได้ไปปฎิบัติธรรมหลัหสูตรเข้มข้นเป็นเวลา 5 วัน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ จ.จันทบุรี และได้รับหนังสือเล่มนี้มานั่นเอง
สติปัฏฐาน 4 ประกอบด้วย..

กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน – การมีสติระลึกรู้กายเป็นฐาน ซึ่งกายในที่นี่หมายถึงประชุม หรือรวม นั่นคือธาตุ 4 ได้แก่ ดิน น้ำ ลม ไฟมาประชุมรวมกันเป็นร่างกาย ไม่มองกายด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา แต่มองแยกเป็น รูปธรรมหนึ่งๆ เห็นความเกิดดับ กายล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา

เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน – การมีสติระลึกรู้เวทนาเป็นฐาน ไม่มองเวทนาด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขาคือไม่มองว่าเรากำลังทุกข์ หรือเรากำลังสุข หรือเราเฉยๆ แต่มองแยกเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ เวทนาล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา

จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน – การมีสติระลึกรู้จิตเป็นฐาน เป็นการนำจิตมาระลึกรู้เจตสิกหรือรู้จิตก็ได้ ไม่มองจิตด้วยความเป็นคน สัตว์ เรา เขา คือไม่มองว่าเรากำลังคิด เรากำลังโกรธ หรือเรากำลังเหม่อลอย แต่มองแยกเป็นนามธรรมอย่างหนึ่ง เห็นความเกิดดับ จิตล้วนไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา

ธรรมมานุปัสสนาสติปัฏฐาน – การมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมเป็นฐาน ทั้งรูปธรรมและนามธรรมล้วนมีความเกิดดับ ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และเป็นอนัตตา

ใช้ทุกข์ดับทุกข์ เป็นหนังสือที่อ่านง่ายได้ใจความ ด้วยเนื้อหาทำให้ผู้อ่านต้องมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลา (อยากรู้ต้องอ่านดู) เพราะสติสัมปชัญญะ เป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการสังเกตเท่านั้น.

Use Sorrows extinguish Sorrows / 2009 / Book / Religion / Country: Thailand / Language: Thai / 88 pages / -.11.55 / C+ / YES!
พระอาจารย์มานพ อุปสโม. ใช้ทุกข์ดับทุกข์. พิมพ์ครั้งที่ 19. กรุงเทพฯ: แคนนา กราฟฟิค (โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์), 2555.

โฆษณา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s