สมาธิคืออะไร (1998)

เกษมสุข ภมรสถิตย์ (ใส) สำเร็จการศึกษาจากคณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ และได้รับรางวัล Paul Harris Fellow Rotary สากล ในการพัฒนาเด็กด้านร่างกายและอารมณ์ เขียนหนังสือเล่มนี้ออกมาได้ไม่โดน!

เรื่องทั่วไปที่รู้อยู่แล้วเอามาเรียบเรียงและเล่าได้วกวนดีแท้ เรื่องที่เข้าใจง่ายดันทำให้ยาก และที่ยากอยู่แล้วกลับทำให้ยิ่งยากหนักกกว่าเก่า เพื่อออ?

ลองมาดูสิ่งที่ได้จากการอ่าน สมาธิคืออะไร จะขอว่าเป็นข้อ ๆ ตามบทในหนังสือดังต่อไปนี้

1. สมาธิคืออะไร -> สมาธิเป็นการรวมตัวเข้าด้วยกันของสี่ ส. คือ สงบ / สบาย / สดใส / สติ อย่างได้สัดส่วนพอดี

2. องค์ประกอบของสมาธิ -> อารมณ์ (Emotion) / ใจภายนอกหรือความรู้สึดนึกคิด (Mind) / จิตหรือใจภายใน (Inner Spirit)

3. ทำสมาธิแล้วได้อะไร และสมาธิที่ดีควรเป็นอย่างไร -> ได้..ทำให้ไม่เกิดความเครียดตกค้าง ทำให้ทำงานดีขึ้น สามารถรักษาสุขภาพได้ดี และสมาธิที่ดีต้องต้องสามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวัน / ต้องไม่มีข้อจำกัด / ต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเสมอ

4. ระดับของสมาธิ -> สงบ สบาย เบา (Fully Relax) / นิ่งและวางเฉยได้ (Deep Relaxation) / ใจหยุด (Basic Mediation) / ดวงกลมใสปรากฏ สมาธิเกิด (Mediation-Mediation)

5. ที่ตั้งของใจ – ที่เกิดของสมาธิ -> ทางสายกลาง (มัชฌิมมรรค)

6. จะทำความคุ้นเคยกับสมาธิได้อย่างไร

7. สิ่งที่ได้รับจากสมถะและสมาธิ

What is Concentration / 1998 / Book / Religion / Country: Thailand / Language: Thai / 64 pages / -.11.55 / C / NO!
เกษมสุข ภมรสถิตย์. สมาธิคืออะไร. กรุงเทพฯ: Homemade Pocket Book (บ้านมธุระ ชมรมเพื่อวัฒนธรรมและครอบครัว), 2541.

โฆษณา

One thought on “สมาธิคืออะไร (1998)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s